พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เขตธนบุรี รื้อแล้ว!! สายเคเบิลพาดขวางทางเดินสะพานลอยคนข้าม

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 06:39 น.

Views

รื้อแล้ว! สายเคเบิลที่พาดขวางทางเดินสะพานลอยคนข้าม หน้าวัดกัลยาณมิตร หลังโซเชียลมีเดียแชร์ และสนามข่าว 7 สี นำเสนอไป เขตธนบุรี นำออกเรียบร้อย ตอนนี้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมา เดินข้ามสะพานลอยได้สะดวกปลอดภัยแล้ว

เจ้าหน้าที่เขตธนบุรีได้ไปปลดสายเคเบิลที่พาดขวางทางเดินบนสะพานลอย 2 ฝั่ง เรียบร้อยแล้ว นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ได้ไปอำนวยการปลดสาย เพื่อให้ประชาชนใช้งานสะพานลอยได้สะดวก ไม่ต้องมุดลอดใต้สายเคเบิลที่พาดสูง และที่สำคัญถึงจะไม่ใช่สายไฟ แต่สายเคเบิลนี้ได้พาดจากเสาไฟฟ้ามาขวางทางเดินสะพานลอยคนข้าม

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี บอกว่า สะพานลอยนี้สร้างเสร็จมาแล้ว 2 เดือน แต่ยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ รอย้ายสายสัญญาณออก และได้แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของสายสัญญาณมากว่า 2 เดือนแล้ว ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาย้ายออกไป จนโซเชียลมีเดียแชร์ภาพที่เด็กต้องไปลอดใต้สายเคเบิลที่พาดสูงถึงจะผ่านได้ อีกฝั่งก็ต้องก้าวข้ามไป เด็กก็กลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็นสายไฟหรือสายอะไร สรุปเป็นสายเคเบิล ตอนนี้เขตก็ได้ปลดและย้ายสายเคเบิลที่เป็นปัญหาออกจากสะพานลอยเรียบร้อยแล้ว

ด้าน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง ระบุว่า กฟน.ได้ประสานงานกับสำนักงานเขตธนบุรี กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดสายเคเบิลออกจากพื้นที่สะพานลอย กรณีประชาชนพบเห็นเสา สาย หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟน.ชำรุด หรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย แจ้งเจ้าที่ กฟน.ได้ทุกเขต หรือแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน.1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้

Tag : สนามข่าว 7 สี สายสื่อสาร สายสื่อสารห้อยระโยงระยาง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สะพานลอย วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กฟน รื้อสายเคเบิล