กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

ที่พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามฯ เขตพระนคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์  โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี

ขณะที่นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า นวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุ แห่งการกำหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ เป็นประเพณีปฏิบัติของพระสงฆ์วัดราชประดิษฐ์ฯ ฉลองพระราชศรัทธา สืบต่อกันมา โดยอาราธนาพระสงฆ์ 5 รูป สวดพระธรรมคาถาต่าง ๆ ที่มีข้อธรรมเท่าเกณฑ์กำลังนพเคราะห์ หัวข้อธรรม นำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตได้  เข้าร่วมพิธี โดยได้อาราธนาพระสงฆ์ 5 รูป สวดพระธรรมคาถา

ขณะเดียวกัน  กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับสำนักสังคีต กรมศิลปากร ซ้อมใหญ่ การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก่อนจัดแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธ สถิตหทัย และการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง"นางเสือง" ณ โรงละครแห่งชาติ ในวันนี้ (10 ส.ค.)เวลา  14.00 น.