เจ้าหน้าที่รื้อสายเคเบิลระโยงระยางสะพานลอยข้ามเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 01:06 น.

Views

เจ้าหน้าที่เขตธนบุรี ได้ไปปลดสายเคเบิล ที่พาดขวางทางเดินบนสะพานลอย 2 ฝั่ง เรียบร้อยแล้ว นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรีได้ไปอำนวยการปลดสายเพื่อให้ประชาชน ใช้งานสะพานลอยได้สะดวก ไม่ต้องมุดลอดใต้สายเคเบิลที่พาดสูง และที่สำคัญ ถึงจะไม่ใช่สายไฟ แต่สายเคเบิ้ลนี้ ได้พาดจากเสาไฟฟ้า มาขวางทางเดินสะพานลอยคนข้าม

เรื่องของเรื่อง ผู้อำนวยการเขตธนบุรี บอกว่า สะพานลอยนี้สร้างเสร็จมาแล้ว 2  เดือน แต่ยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ รอย้ายสายสัญญาณออกและได้แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าของสายสัญญาณมากว่า 2 เดือนแล้ว ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหน มาย้ายออกไป จนโซเชียลมีเดีย แชร์ภาพที่เด็กต้องไปลอดใต้สายเคเบิลที่พาดสูง ถึงจะผ่านได้ อีกฝั่งก็ต้องก้าวข้ามไป เด็กก็กลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็นสายไฟหรือสายอะไร สรุปเป็นสายเคเบิ้ล ตอนนี้เขตก็ได้ปลด และย้ายสายเคเบิ้ลที่เป็นปัญหาออกจากสะพานลอย เรียบร้อยแล้ว

การไฟฟ้านครหลวง วันนี้ได้ชี้แจงว่า สายเคเบิลบนสะพานลอยหน้าวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร อรุณอัมรินทร์ 6 ไม่ใช่สายไฟฟ้า และถ้าประชาชน ไปพบเห็น สภาพสายไฟไม่ปลอดภัย ขอให้แจ้งสายด่วน 1130

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงกรณีสื่อมวลชน นำเสนอข่าว พบสายเคเบิล พาดกีดขวางทางเดินสะพานลอย และเกรงว่าไม่ปลอดภัย กฟน. ได้ประสานงานกับสำนักงานเขตธนบุรี กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดสายเคเบิ้ลออกจากพื้นที่สะพานลอย

กรณีประชาชน พบเห็นเสา สาย หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟน. ชำรุดหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย แจ้งเจ้าที่ กฟน.ได้ทุกเขต หรือแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน แอปพลิเคชันได้