คณะแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลวิจัยสารสกัดขมิ้นชัน รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงผลการวิจัยเรื่อง "สารสกัดขมิ้นชันกับโรคข้อเข่าเสื่อม" โดยแพทย์หญิงวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระบุว่า ได้ร่วมกับคณะวิจัย 8 โรงพยาบาลทำการวิจัย แคปชูลสารสกัดขมิ้นชัน โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัยกับ ยาไอบูโปรเฟน ซึ่งเป็นยาลดอาการอักเสบ ลดปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ทำการวิจัยกับผู้ป่วย 367 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น2 กลุ่ม  กลุ่มแรกให้รับประทาน สารสกัดขมิ้นชัน  อีกกลุ่มให้รับประทานยาไอบูโปรเฟนพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่รับประทานสารสกัดขมิ้นชัน ปวดเข่าน้อยลง มีน้ำหล่อเลี้ยงเข่ามากขึ้น  ทำให้สามารถใช้ข้อเข่าได้ดีขึ้น  และไม่มีผลข้างเคียงกับกระเพาะอาหาร ไม่ทำให้แสบท้อง ท้องอืด  ถือว่ามีประสิทธิภาพและได้ผลดีกว่า ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ซึ่งงานวิจัยนี้  องค์การเภสัชกรรมจะส่งข้อมูลไปให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ใช้รักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้ตามสิทธิการรักษา ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมมีมากถึง 274,000 กว่าคน  เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละกว่า  8,000 คน

คาดว่าอีกไม่เกิน 1 ปีโรงพยาบาลต่าง ๆ จะสามารถสั่งยานี้ให้กับผู้ป่วยได้ตามสิทธิการรักษาพยาบาล

สารสกัดขมิ้นชัน นอกจากรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้แล้ว ยังช่วยในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และเบาหวานได้อีกด้วย แต่สารสกัดขมิ้นชันที่ใช้รักษา 2 โรคนี้ยังไม่มีแผนบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

Tag : สารสกัดขมิ้นชัน โรคข้อเข่าเสื่อม