พม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม แล้ว

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 01:06 น.

Views

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ทำควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดตั้งเป็น "ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหน่วยงานสังกัด พม." ขึ้นมา 2 แห่ง คือ ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว และที่วัดไตรโลก จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์และนักพัฒนาสังคม ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินสถานการณ์ วางแผนให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแก่งกระจาน, อำเภอท่ายาง, อำเภอบ้านลาด, อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้ง 2 แห่งนี้ ยังจะใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้ 150 คนอีกด้วย

สำหรับแผนการให้ความช่วยเหลือ จะเริ่มจากการสำรวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านสิ่งของอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือฉุกเฉินรายละ 2,000 บาท

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ จะเข้าไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรับทราบปัญหา ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงการส่งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น

ส่วนผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ น้ำท่วมหนัก เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดที่หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน ได้ส่งมอบอาหารน้ำดื่ม ของใช้ที่จำเป็นลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยแล้ว

นอกจากความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ยังมีความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุดินถล่ม จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้าง ที่พักพิงชั่วคราวให้แล้ว

โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ได้จัดสรรงบประมาณ 1,080,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย 60 ครัวเรือน ในพื้นที่ของสนามกีฬา อบต.ดงพญา ขณะนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งก่อสร้างแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จ และให้ผู้ประสบภัยเข้าพักพิงได้ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้

หลังจากสร้างที่พักพิงชั่วคราวแล้ว จะเร่งดำเนินการก่อสร้างที่พักถาวร ที่บริเวณหลุมนาบ้านสว้าเหนือ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ บนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ห่างจากหมู่บ้านเดิมประมาณ 3 กิโลเมตร โดยขณะนี้กำลังประสานของพื้นที่กับ กรมป่าไม้ และทำการสำรวจพื้นที่ รวมถึงการออกแบบบ้าน คาดว่าจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายน ด้วยงบประมาณ 4,320,000 บาท