พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปมผู้ตรวจการเลือกตั้งเริ่มร้อนแรงขึ้น /ข่าวอื่นๆ

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 01:06 น.

Views

เป็นกรณีที่  36 สมาชิกสนช.ยื่นขอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.ในประเด็นที่มาของผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่ล่าสุดท่านนายกฯ นำไปพูดบนเวทีในงานมอบรางวัลกองทุนหมุนเวียน ดีเด่นวันนี้ เพราะท่านเผอิญเห็นท่านศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.นั่งฟังอยู่ด้านล่าง

โดยท่านนายกฯบอก  เรื่องของ กกต.ท่านรู้ว่ามีความตั้งใจดีทุกคน ดังนั้นท่านต้องรับผิดชอบ และแก้ไขให้ได้ตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม หากตีกันไปตีกันมา ท่านจะต้องลงไปตัดสินอยู่ดี วันนี้จะไม่ให้มีปัญหา เพื่อเตรียมการไปสู่การเลือกตั้งในอนาคต 

ท่านนายกฯ ยังให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ต่อด้วย โดยบอกขณะนี้ยังไม่มีการเสนอเรื่องขึ้นมา และ ยังไม่เคยบอกว่าจะมีการแก้ไขด้วย ดังนั้นทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ Road Map การเลือกตั้ง พร้อมย้ำค่ะว่าเลือกตั้งคือเลือกตั้ง มีการกำหนดไว้แล้ว

เรื่องนี้ทาง กกต.เองก็ย้ำค่ะว่าการเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นไปตามอำนาจตามกฎหมายและกรอบเวลา และยังเดินหน้ากระบวนการเลือกต่อไป 

ท่านประธานศุภชัยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้กับท่านายกฯทราบแล้วซึ่งท่านก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไร ท่านประธานศุภชัยเองก็ไม่สนด้วยว่าการที่สมาชิก  สนช.เข้าชื่อแก้กฎหมายที่เพิ่งผ่านสนช.มาบังคับใช้ จะส่งผลต่อโรดแมปและการจัดการเลือกตั้งหรือไม่นั่นเพราะไม่ใช่หน้าที่ของ  กกต.ที่จะให้ความเห็น  แต่ตราบใดที่การแก้ไขกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ กระบวนการเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก็ยังเดินหน้าต่อไป  

ด้านท่านประวิช  รัตนเพียร กกต.ก็ยืนยัน กกต.มีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย คือออกระเบียบเพื่อให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานหรือฉับพลัน มาทิ้งทวน ไม่ใช่เป็นการทิ้งท้ายก่อน กกต.ใหม่มารับผิดชอบงานแต่อย่างใด 

ส่วนท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ โดยคุณอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี เสนอให้  สนช. ถอนร่างแก้ไขฉบับนี้ออกไป เพราะเชื่อว่าจะเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งถึงปลายปีหน้าเลยทีเดียว  เนื่องจากกว่าขั้นตอนต่างๆ  จนถึงกฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้  และได้บัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดใหม่คาดไม่ต่ำกว่า 9 เดือน อีกทั้งต้องดูแลการเลือกกันเองของ สว.ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง สส.อีกด้วย

ดังนั้นจึงต้องทบทวนเรื่องนี้และถอนร่างออกไปจะดีกว่าครับไม่เช่นนั้นการเลือกตั้งไม่มีทางเป็นเดือนกุมภาพันธ์ตามที่ท่านนายกฯวางไว้

ทางด้าน สนช.ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป โดยเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้ว ขณะที่ท่านรองประธาน สนช.วอนขอความเห็นใจ อย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลน

โดยท่านรองสนช.สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ขอความเป็นธรรมกับ สนช. เพราะเรื่องการขอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ยังไม่ใช่มติของวิปและไม่ใช่มติของสนช. เป็นเพียงการเสนอของสมาชิก สนช. ซึ่งอยู่ที่ประธาน สนช. จะบรรจุวาระหรือไม่ และยังอีกหลายขั้นตอน ท่านบอกว่าถึงจะมีการแก้ไขก็จะไม่กระทบกับโรดแมปการเลือกตั้ง

ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  กกต. ผ่านเว็บไซต์ของ สนช. หลัง 36  สนช.เสนอแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว  ต่อประธาน สนช. เพื่อกำหนดให้มี "คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง"  ที่สำคัญอยู่ที่มาตรา 9 และ มาตรา 10 คือการให้การคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง 616 คนเป็นอันสิ้นผลไป และดำเนินการคัดเลือกใหม่หลังกฎหมายประกาศบังคับใช้ภายใน 60 วัน

โดยมีผู้มาแสดงความเห็นแล้วราว 6,800 คน พบว่า ผู้มาแสดงความเห็น100 % เห็นด้วยในภาพรวมที่จะแก้ไขร่างกฎหมาย กกต. ในประเด็นดังกล่าวเพราะเห็นว่ากฎหมายฉบับเดิมยังมีช่องว่าง อาจเกิดความไม่โปร่งใสในการคัดสรร  และเพื่อป้องกันฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงทั้งนี้จะเปิดรับฟังความเห็น ถึงวันที่ 18 สิงหาคมนี้