ฝนตกต่อเนื่อง หลายจังหวัดภาคอีสานฝนเพิ่ม ระดับน้ำโขงลดลงเล็กน้อย

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เมื่อวานที่จังหวัดมุกดาหาร มีฝนตกหนักที่สุดของภาค สูงสุดวัดปริมาณน้ำฝนได้ 108.8 มิลลิเมตร ในเขตตัวเมืองมุกดาหาร ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ยังทรงตัวอยู่ที่ 12 เมตร ต่ำกว่าจุดวิกฤต และสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณตลาดอินโดจีนเริ่มคลี่คลาย ส่วนการระบายน้ำชลประทานยังคงเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลัง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังเดิม และน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติม ออกจากพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านใน 7 อำเภอ ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ก่อนที่จะมีฝนตกซ้ำ

ส่วนที่จังหวัดหนองคาย การระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ยังทำได้ยากลำบาก เมื่อระดับน้ำในแม่โขงยังไม่ลดระดับลง เช่นที่ ลำห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย ซึ่งเป็นลำน้ำ ที่รับน้ำฝนซึ่งไหลมาจากจังหวัดอุดรธานี ก่อนหน้านี้ระดับน้ำสูงกว่า แม่น้ำโขง 5 เซนติเมตร สามารถระบายน้ำได้บางส่วน แต่วันนี้ระดับน้ำต่างกันเพียง 2 เซนติเมตร แม้จะเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 2 บาน เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งเพื่อระบายน้ำ ในลำห้วยหลวงอีก 4 ตัว เพื่อให้ระบายน้ำได้วันละ 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ลำห้วยโมง ระดับน้ำสูงกว่าแม่น้ำโขง 4 เซนติเมตร ทำให้การระบายน้ำยังทำได้ช้าเช่นกัน

สถานีวัดน้ำบ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ประมาณ 11 เมตร ลดลงต่ำกว่าจุดวิกฤตแล้วเกือบ 3 เมตร ส่วนที่จุดวัดน้ำอำเภอปากคาด น้ำลดลงมาก ระดับน้ำอยู่ที่ 10 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากอำเภอโซ่พิสัย และอำเภอปากคาด พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายกว่า 10,000 ไร่

ขณะที่สถานการณ์ลำน้ำสาขาที่สำคัญ อย่างลำน้ำพาน ในเขตตัวเมืองกาฬสินธุ์ วันนี้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก 10 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านในตำบลลำพาน เริ่มหวั่นวิตกว่าน้ำพานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อาจกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ หากยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม จึงพากันขนข้าวของสำคัญไปไว้บนที่สูง และเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวให้ได้มากที่สุด แม้ว่าทางเขื่อนลำปาวที่ยังระบายน้ำต่อเนื่อง วันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร จะยืนยันว่า ลำในลำน้ำพานจะไม่สูงขนาดท่วมบ้านเรือน แต่จะท่วมในพื้นที่การเกษตรเล็กน้อย

Tag : ระดับน้ำโขง น้ำโขง