พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ก.แรงงาน สั่งดูแลแรงงานไทยบาดเจ็บในเขตกาซา ประเทศอิสราเอลแล้ว

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เช้าวันนี้ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีแรงงานไทย 2 คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศในเขตกาซา

โดยเบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่แรงงานเข้าให้การช่วยเหลือ แรงงานไทยทั้ง 2 คนแล้ว และได้ติดต่อกับญาติที่จังหวัดพะเยา ให้พูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้คลายความห่วงกังวลแล้ว 

ในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ได้ประสานไปยังบริษัทนายจ้างของ 2 แรงงานไทยให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยต่างๆ ตามสัญญาจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงานจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ไทย ประสานกับเจ้าหน้าที่ของทางอิสราเอล ในการดูแลความปลอดภัยของแรงงานไทย ที่มีอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้ว โดยเฉพาะในเขตกาซา ที่มีอยู่ 50 คน  ซึ่งได้รับคำยืนยันว่า ทางการอิสราเอล ให้การดูแลแรงงานไทยทั้งหมดอย่างดี ดังนั้น จึงยังไม่มีคำสั่งให้อพยพแรงงานออกจากเขตกาซา และขณะนี้ยังไม่มีแรงงานไทย แจ้งความประสงค์จะขอกลับประเทศด้วย