พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายกฯประชุมทูต+ผู้ว่าฯจังหวัดชายแดนเพื่อนบ้าน

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน 32 จังหวัด ในหัวข้อ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน  

โดยมุ่งหวังบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการ  โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและความร่วมมือระหว่างกัน ทำหน้าที่  "เชื่อมไทยสู่โลก  เชื่อมโลกสู่ไทย"  ภายใต้นโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน" และ "การทูตประชารัฐ" เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง หรือ ส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศ  เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
 
ทั้งนี้เน้นหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล  รวมถึงแนวทางการดำเนินงานระหว่าง  2 กระทรวงในการดำเนินนโยบายต่อประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งรับทราบโอกาสและความท้าทายในการร่วมพัฒนาชายแดนและ กำหนดมาตรการ  แนวทางโครงการนำร่องร่วมกัน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้จังหวัดชายแดนของไทย จัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่าง 2 กระทรวง ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ช่วงท้ายนายกรัฐมนตรี  กำชับว่าในปีหน้าประเทศไทย จะต้องเป็นประธานอาเซียนให้ได้ อย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้น