พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาครัฐฯเริ่มเดินหน้าแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการแก้วิกฤตน้ำท่วม

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : เริ่มเดินหน้าแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการแก้วิกฤตน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี 2561 โดยภาครัฐบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปริมาณน้ำแล้ว