พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปริมาณน้ำในหนองหาร จ.สกลนคร วันนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าจุดกักเก็บ

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากหนองหาร จ.สกลนคร : ปริมาณน้ำในหนองหาร จ.สกลนคร วันนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าจุดกักเก็บแล้ว ส่วนเขื่อนน้ำอูนยังเกินความจุของการกักเก็บ ขณะที่แม่น้ำโขงลดลงต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เร่งการระบายน้ำเพื่อรอรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้น...