พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ใกล้เปิดใช้อาคาร อ.วัดสิงห์ ชัยนาท

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของโครงการนี้ ด้วยเหตุนี้แม้เปลี่ยนนายอำเภอมาแล้วหลายท่าน อาคารอเนกประสงค์ก็ยังคงชำรุดทรุดโทรม

ปลัดอำเภอวัดสิงห์ ชี้แจงกับคอลัมน์หมายเลข 7 ในระหว่างการลงพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ กรมการปกครองสำรวจความต้องการในช่วงปี 2553 ก่อสร้างอาคารเสร็จในปี 2555 โดยนายอำเภอวัดสิงห์ในขณะนั้นไม่ได้ร้องขอ เนื่องจากมีศาลาประชาคมหลังเดิมอยู่แล้ว แต่เมื่อสร้างแล้วก็เปิดใช้งานเป็นครั้งคราว

ด้าน นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอวัดสิงห์คนปัจจุบัน ให้คำมั่นจะเร่งแก้ไขจัดเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมุนเวียนมาทำความสะอาดมูลนก ที่สำคัญของบประมาณติดตั้งลวดตาข่ายป้องกันนกเข้ามาทำรัง

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่อีกครั้งวันที่ 1 สิงหาคม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด การคิดแผนงานใช้ประโยชน์ไม่ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารนี้สูญเปล่า เป็นเรื่องที่ชาวจังหวัดชัยนาทอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7