เปิดใจ เจ๊เกียว ขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์ เผยขาดทุน-หากไม่ขึ้นจ่อเลิกกิจการ

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

สัมภาษณ์สด สุจินดา เชิดชัย  (เจ๊เกียว) นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่ง (รถร่วม บขส.) กรณี ถ้ากระทรวงคมนาคมไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์  ‘เจ๊เกียว’ จะเลิกกิจการ...

Tag : เจ๊เกียว