พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 19:56 น.

Views

เวลา 19.35 น. วานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

จากนั้น เสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในการนี้ ทรงวางผ้าไตร และพวงมาลัย พร้อมทั้ง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสุวรรณปฏิมากร แล้วทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงเจิมเทียนมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา 86 พรรษา แล้วทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ทรงรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในเขตปกครองหนตะวันออกจากเจ้าหน้าที่พระราชพิธีเทลงในหม้อน้ำมนต์ จากนั้น ทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบายศรีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติ สืบดวงพระราชสมภพตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสร็จแล้ว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ทรงจุดธูปเทียนประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ