พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 19:58 น.

Views

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคมนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 รวมทั้ง เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้มีความมั่นคงครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรต่อไป

ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแต่งกลอน, การจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของศูนย์ฯ, กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ชมสวนพ่อ, การฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้, การประกวดเขียนเรียงความ, ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์, วาดภาพ และจัดแสดงแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึง การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะกลุ่มเกษตรกร พร้อมปล่อยพันธุ์ปลานิลและปลายี่สกเทศ เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

ส่วนที่โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป จาก 6 วัด รอบโรงพยาบาลไปรับบาตรในตอนเช้า จากนั้น คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้, การลงนามถวายพระพร, การฉายวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้ง ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา

Tag : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันแม่แห่งชาติ วันแม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา