พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนพร้อมใจกันไปสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 19:59 น.

Views

ตั้งแต่ช่วงเช้า ที่ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชน รวมถึง นักเรียน และนักศึกษาจากพื้นที่ต่าง ๆ เดินทางไปลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยสามารถเลือกประเภทงานตามความถนัด แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา, จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ และในวันที่ 12 และ 17 สิงหาคมนี้ จะปิดรับสมัครจิตอาสาชั่วคราว เนื่องจากมีเหตุจำเป็น และภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครฯ

Tag : รับสมัครจิตอาสา สมัครจิตอาสา จิตอาสา โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ