พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผย พบวัตถุออกฤทธิ์ตัวใหม่ปลอมปนอาหารเสริม

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ ที่ไม่เคยพบมาก่อน คือ desoxy-D2PM ปลอมปนอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และล่าสุด ห้องปฏิบัติการสำนักยาและวัตถุเสพติด พบการปลอมปนเข้ามาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีก 4 ตัวอย่าง ที่สำคัญส่งออกไปสหรัฐอเมริกา และฮ่องกงด้วย

สารตัวนี้ เป็นสารสังเคราะห์กึ่งยาเสพติด คล้ายสารในกลุ่มแอมเฟตามีน ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เคลิ้มสุข ลดความอยากอาหารยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมอง ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ คนที่รับประทานเข้าไป จะเกิดอาการวิตกกังวล หวาดระแวง นอนไม่หลับ ถ้าใช้ใช้ติดต่อกันนานๆ หรือใช้เกินขนาด มีผลต่อระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือดรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

การเฝ้าระวังของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาจากความร่วมมือพัฒนาห้องปฏิบัติการและสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพของผลตรวจให้มีความถูกต้องแม่นยำและได้รับความเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ควบคุม และป้องกันโรค ตรวจสอบอาหาร ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร วัตถุอันตราย 

ขณะนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมพัฒนาระดับคุณภาพ ห้องปฏิบัติการการแพทย์ และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเครือข่ายร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ร่วมกัน

Tag : อาหารเสริม