พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สนข.จับประเด็น "5G จุดเปลี่ยนประเทศไทย"

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

การเปิดประมูลคลื่นความถี่ 900 และ 1800 MHz ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิด เพราะที่ผ่านมาถือว่าไทยเองเสียเวลามาไม่น้อย โดยเฉพาะการประมูลคลื่น 1800 MHz ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายรอบ จนนำมาสู่การเปิดประมูลอีกครั้งในวันที่ 18 สิงหาคมนี้

ซึ่งหาก กสทช.สามารถประคองการเปิดประมูลบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย ก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยทั้งด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาประเทศ

นอกจากไทย ที่ประกาศเป้าหมาย เตรียมเปิดใช้เครือข่าย 5G ภายในปี 2563 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า ประเทศสหรัฐอเมริกา,ญี่ปุ่น, จีน และเกาหลีใต้ ก็ประกาศเตรียมเปิดใช้เครือข่าย 5G อย่างช้าต้นปีหน้า เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ ที่เตรียมเปิดใช้เครือข่าย 5G ในปีหน้า ส่วนประเทศต่างๆ ใน EU ก็ได้วางแผนเปิดใช้ใกล้เคียงกับไทยคือ ภายในปี 2563 ซึ่งคาดว่าภายในอีก 5 ปีจากนี้ ประชากรกว่า 13,000 ล้านคนทั่วโลกจะใช้เครือข่าย 5G

แต่หากไทยไม่สามารถเปิดให้บริการ 5G ได้ภายใน 2 ปี ผลคือ ภาคอุตสาหกรรมจะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 700,000 ล้านบาท ผลพวงกว่านั้น คือ ไทยต้องสูญเสียมูลค่าเศรษฐกิจประมาณ 2.3 ล้านล้านบาทในปี 2573 คิดเป็น 20% ของ GDP เพราะ 5G ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้รวดเร็วขึ้น  แต่เป็นเสมือนการปฏิวัติเทคโนโลยีให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศ

ศักยภาพของเครือข่าย 5G สามารถเชื่อมต่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่พัก ผ่านระบบเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ ทำให้เราสั่งเปิด-ปิดใช้งานได้อัตโนมัติ ส่วนทางการแพทย์ ต่อไปจะสามารถทำการผ่าตัด ด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศได้ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ แม้จะอยู่ที่บ้านก็ตาม

สำคัญที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และมีความแม่นยำสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 5 เท่า ในขณะที่บรรดาร้านค้าต่างๆ จะสามารถขายสินค้าได้รวดเร็วขึ้นด้วย 

ไม่เพียงเท่านั้น ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก็จะได้ประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการช่องจราจรอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่เรื้อรังมานาน

การที่รัฐบาลปักธง หนุนให้คนไทยได้ใช้เครือข่าย 5G ภายในปี 2563 ก็ด้วยเล็งเห็นว่า 5G จะเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ไม่เช่นนั้น เราอาจจะได้เห็นภาพนักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น สำคัญกว่านั้น คือ 5G ยังเป็นความหวังด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นด้วย