พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หลายจังหวัดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ที่จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย สมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหัวหน้าส่วนราชการ นำอาหารกลางวัน ขนม และผลไม้ มาเลี้ยงผู้ต้องราชทัณฑ์ หญิง ที่เรือนจำกลางสมุทรสงคราม ตามโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาชิกองค์กรสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด” เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้เอื้องแซะป่าสู่ไพรพฤกษ์ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ พร้อมส่วนราชการและประชาชนกว่า 200 คน มาร่วมงาน โดยได้นำกล้วยไม้เอื้องแซะป่า จำนวน 1,000 ต้น ไปเกาะไว้ตามต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อการกระจายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องแซะ และคืนกล้วยไม้สู่ป่าให้มากขึ้น

สำหรับกล้วยไม้เอื้องแซะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชเสาวนีย์ ให้มีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดนี้ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนมากขึ้น และยังมีการนำดอกกล้วยไม้เอื้องแซะมาสกัดเป็นน้ำหอมด้วย

ขณะที่จังหวัดสงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 16 ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมลดใช้พลาสติก ทำความดีด้วยหัวใจ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยร่วมมือกับ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าในพื้นที่ ลดการให้ถุงพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร พร้อมขอความร่วมมือกับประชาชน ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เพื่อให้สามารถลดปริมาณพลาสติกลงได้อย่างเป็นรูปธรรม