เหยี่ยวข่าว 7 สี : ร้องเรียนโรงงานปล่อยน้ำเสีย ไม่ได้รับการแก้ไข จ.จันทบุรี

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาแนวทางกับโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง ในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี หลังชาวบ้านทนกับกลิ่นเหม็นมานานหลายปี และกังวลกับน้ำเสียของโรงงาน ที่แม้ว่าจะร้องเรียนมาแล้วหลายครั้ง แต่ปัญหาไม่เคยทุเลาลงเลย

เป็นความรู้สึกของตัวแทนชาวบ้าน บ้านเพกา หมู่ 5 ตำบลตกพรหม และบ้านดอน หมู่ 4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง ถึงความเดือดร้อนที่พวกเขาได้รับ สอดคล้องกับคำร้องเรียนที่มีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ดำรง ธรรมอำเภอขลุง ที่สรุปความเดือดร้อนของชาวบ้านออกมาเป็น 4 ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ และได้รับการแก้ไข คือ กลิ่นเหม็นจากกองเปลือกผลไม้ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ยังเป็นระบบบำบัดตามธรรมชาติ บ่อบำบัดน้ำเสียแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต และการมีวัชพืช และเศษขยะที่คนงานทิ้งลงบ่อบัดน้ำเสีย ทำให้ลดประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอำเภอขลุงได้ ทำเรื่องขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ตรวจสอบ และได้มีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว แต่ปัญหาเรื่องกลิ่นยังไม่หมดไป และยังมีความกังวลต่อระบบบำบัดน้ำเสีย และการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน

สำหรับการติดตามแนวทางการแก้ปัญหาจากโรงงาน ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในครั้งนี้ ตัวแทนจาก มณฑลทหารบกที่ 19 ศูนย์ดำรงธรรม ฝ่ายปกครอง และอุตสาหกรรมจังหวัด หารือกับผู้ดูแลทั่วไป ของโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง โดยทางโรงงาน รับปากว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และระบบบำบัดน้ำเสีย

แต่หลังจากการหารือ เมื่อผู้ดูแลทั่วไปของโรงงานแห่งนี้ ได้นำเจ้าหน้าที่ และทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ได้ตรวจสอบบริเวณกองเปลือกผลไม้ และบ่อบำบัดน้ำเสีย พบว่า มีกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าบริเวณรอบโรงงานที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ได้มีคำสั่งให้โรงงานแห่งนี้ ขนเปลือกผลไม้ สาเหตุหลักของปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเสีย ไปบำบัด หรือกำจัด นอกบริเวณโรงงาน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อภายนอกโรงงาน และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ต้องมีคุณภาพ ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี โรงงานปล่อยน้ำเสีย