นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 01:17 น.

Views

โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณบอก รัฐบาลพยายามทำทุกอย่างเพื่อประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งหากขอพรได้ 1 ข้อ ท่านบอกขอให้ประเทศชาติมีความสำเร็จ ประชาชนอยู่ดีกินดี รักใคร่ปรองดองกันร่วมกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบ รัฐธรรมนูญเดียวกัน 

ท่านยังเปิดเผยด้วยว่าการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2561 หรือ โผทหารเสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งนายกฯพิจารณาแล้ว

ส่วนประเด็นร้อนปม 36 สนช. ยื่นขอแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.เพื่อโละผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้น ท่านบิ๊กป้อม พลเอกประวิตรยืนยัน ยังไงก็จะไม่ส่งผลกระทบโรดแมปการเลือกตั้งที่วางไว้แน่นอน

แต่เรื่องนี้ท่านประธาน กกต.ศุภชัย สมเจริญ ท่านไม่สนใจ ไม่ขอออกความเห็นว่าผลของกฎหมายจะกระทบโรดแมปเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ เพราะ กกต.เดินตามกรอบอำนาจหน้าที่และกฎหมาย แต่ท่านแย้มๆ ไว้ว่า ถ้าไม่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้

ท่านศุภชัย บอกขณะนี้เรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งอยู่ในขั้นตอนรับฟังข้อมูลว่าบุคคลที่คัดเลือกมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม มีความประพฤติอย่างไร มีความเป็นกลางหรือไม่ กว่าจะแต่งตั้งก็ปลายเดือนกันยายน คาดว่า กกต.ชุดใหม่น่าจะเป็นผู้ลงนามประกาศรับรอง และปลดได้หากมีหลักฐานว่าผู้นั้นประพฤติมิชอบ ไม่เป็นกลาง

ท่าทีขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดซื้อดาวเทียม THEOS- 2 หลังพบหลายประเด็นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรมจนทำให้คณะผู้สังเกตการณ์ลาออกทั้งคณะ

เป็นแถลงการณ์กรณีคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมรวม 6 คน ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯส่งเข้าไปร่วมสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการดาวเทียม THEOS - 2 มูลค่า 7,000 ล้านบาท ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ได้ลาออกทั้งคณะ หลังพบหลายประเด็นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม และส่งรายงานแจ้งเตือน 4 ฉบับ รวม 13 หน้า แต่ไม่ได้รับการชี้แจงที่กระจ่างและการสนองตอบเท่าที่ควร 

ทางองค์กรฯ จึงส่งรายงานแจ้งเตือนทั้งหมดไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพื่อชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามการประกวดราคานานาชาติ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ยังเห็นด้วยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้  แต่หากไม่มีการดำเนินการใดๆ  จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ทางองค์กรฯ จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของแนวทางข้อตกลงคุณธรรม  และตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ต่อไป