พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรุงเทพมหานครยอมถอยจัดระเบียบถนนข้าวสาร

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 01:17 น.

Views

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังประชุมหารือ แนวทางการจัดระเบียบถนนข้าวสารแบบถาวร โดยร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะตกลงกันอย่างไร หลังผลการจัดระเบียบ ที่เดิมดีเดย์ไปวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จากตอนแรกที่จะจัดเป็นถนนคนเดินเคลียร์ทางเท้า ก็ปรากฏว่า ตำรวจไม่ให้ตั้งแผงบนถนนอีก และมีปัญหาผู้ค้าประท้วง กทม.จึงอนุโลม ให้ผู้ค้าแผงลอย ขายบนทางเท้า ได้ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 00.00 น.

แต่ล่าสุด ผลสรุปออกมาแล้วว่า ให้สำนักงานเขตพระนคร ร่างแผนโครงการจัดระเบียบถนนข้าวสาร ภายใต้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามมาตรา 20 กำหนดให้ย่านถนนข้าวสารเป็นพื้นที่จุดผ่อนผัน ตั้งแผงค้าบนทางเท้าได้ แต่ให้ขายสินค้าได้ในช่วงเวลาที่กำหนด เบื้องต้นช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 00.00 น. พร้อมกำหนด พื้นที่ตั้งแผงค้าให้เป็นล็อกขนาด 1.5 x 1 เมตร โดยเขตพระนคร จะไปพิสูจน์สิทธิ์ ผู้ค้าตัวจริง ภายใน 10 วัน เพื่อให้สิทธิ์ค้า 1 คน 1 แผง รวมประมาณ 230 แผง

ระหว่างนี้จะยังคงอนุโลมให้ผู้ค้าตั้งแผงบนทางเท้าได้ ตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 00.00 น. เท่านั้น จนกว่าจะออกประกาศอย่างเป็นทางการ คาดใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

การออกประกาศดังกล่าว จะครอบคลุมไปถึงการจัดระเบียบถนนบริเวณโดยรอบ อาทิ ถนนจักรพงษ์ ถนนรามบุตรี ถนนไกรสีห์ และถนนสิบสามห้างด้วยซึ่งจะทำประชาพิจารณ์ เชิญผู้ค้าและเจ้าของตึกแถว มาร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการจัดระเบียบ ภายหลัง กทม.ออกประกาศกำหนดเป็นจุดผ่อนผันแล้ว การค้าบริเวณถนนข้าวสารจะต้องถูกกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ค้าขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการค้าขาย ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก