พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปริมาณน้ำไหลผ่านสปิลเวย์ลงน้ำเขื่อนแก่งกระจานลดลง

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 11:53 น.

Views

รายงานสดจากเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี : ปริมาณน้ำไหลผ่านสปิลเวย์ลงน้ำเขื่อนแก่งกระจานเริ่มลดลง ทำให้การระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนที่เสี่ยงน้ำท่วมลดความเสี่ยงลง...