พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สวนนงนุช พัทยา จัดสวนให้สถานทูตอินโดนีเซีย

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 11:53 น.

Views

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรีนำต้นไม้ 43 ชนิด กว่า 800 ต้น จัดสวน Friendship Garden ที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ การจัดสวนเน้นต้นปาล์มที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย ผสมผสานกับพันธุ์ไม้อีกหลายชนิด บนเนื้อที่ 25,660 ตารางเมตร ใช้พนักงานจัดสวน 100 คน ให้เสร็จภายในวันเดียว เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยกล่าวขอบคุณและรู้สึกซาบซึ้ง กับความสัมพันธ์ที่ดีของ 2 ประเทศตลอดมา