สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

ที่วัดสุวรรณากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพราน ภูมิศักดิ์ เย็นทั่ว รองผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4207 ช่วยราชการกองร้อยทหารพรานที่ 4204

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ซึ่งถูกคนร้ายลอบซุ่มยิงขณะเดินลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ 99 บ้านราวอ หมู่ที่ 1 อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 สิงหาคม 2561

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางหน้าหีบศพด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา ศพอาสาสมัครทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42