สนามข่าวจับประเด็น : ภาวะมีบุตรยากของแม่

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

"แม่" ที่ไม่สามารถมีบุตรได้เองตามธรรมชาติ มีจำนวนมากขึ้นตามภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง "แม่" กลุ่มที่ต้องพึ่งพาด้านการแพทย์และเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ ต้องเตรียมพร้อมทั้ง ร่างกาย จิตใจ และกำลังทรัพย์มากพอสมควร ถึงจะได้บุตร 1 คนออกมาเป็นสมาชิกของครอบครัว

ภาวะมีบุตรยาก เป็นอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อจำนวนประชากรไทยที่ก้าวไม่ทันสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานของไทยในอนาคต

ในปัจจุบันพบว่า ผู้หญิงไทยมีภาวะการมีบุตรยากประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากสภาพร่างกายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่ไม่พร้อม ไม่สมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่เกิดจากฝ่ายหญิงถึง 40 เปอร์เซ็นต์

สภาพแวดล้อมทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ และสังคม ที่แต่งงานช้าลง อาจทำให้ภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ต้องมากขึ้น วงการแพทย์จึงได้พัฒนาการนำเทคโนโลยีช่วยแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก ทั้งการผสมเทียม, การทำเด็กหลอดแก้ว, การทำซิฟท์, การทำอิ๊คซี่ แต่ก่อนจะถึงการพึ่งพาเทคโนโลยี ผู้เป็นแม่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมกำลังทรัพย์มากพอสมควร

การเตรียมใจคือต้องยอมรับผลของการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้สำเร็จทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และยังต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมรับการรักษาในทุกขั้นตอน สุดท้ายต้องเตรียมค่าใช้จ่ายที่มีตั้งแต่หลักหลายหมื่นจนถึงหลายแสนบาทอีกด้วย

ถึงแม้โอกาสความสำเร็จจะไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่คนทั่วโลกรวมทั้งไทยก็ยังสนใจทำกันมาก ปัจจุบันมีเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มากกว่า 1,000,000 คนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมีประมาณ 500 คนต่อปี

ในแง่มุมของกฎหมายกำกับดูแล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ ต้องก้าวตามให้ทัน เพราะไทยเคยมีปัญหาการขายน้ำเชื้อ ขายไข่ ขายตัวอ่อน และการอุ้มบุญที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้วันนี้เราจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์บังคับใช้แล้ว แต่หน่วยงานอย่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครอง "แม่และเด็ก" ให้เกิดขึ้นอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ที่ต้องการมีบุตรจึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพ วางแผนความพร้อมในช่วงอายุที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสต้องพึ่งพาเทคโนโลยีช่วยเรื่องการเจริญพันธุ์

และ"ลูก" ไม่ว่าจะเกิดด้วยวิธีธรรมชาติ หรือเกิดจากการใช้เทคโนโลยี สิ่งที่ต้องตระหนักระลึกและสำนึกถึงคือ "พระคุณของพ่อแม่" ที่รักลูกดั่งดวงใจ

Tag : สนามข่าวจับประเด็น ภาวะมีบุตรยากของแม่ สนามข่าว 7 สี