กอ.รมน.เร่งช่วยประชาชนจากน้ำท่วม

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ รอง ผอ.รมน. ได้ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ทุกจังหวัด ประสานงานและบูรณาการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ดิมถล่ม น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ และให้ชี้แจงข้อมูลข่าวสารถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง

ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารของรัฐบาล โดยใช้ Application Line "ข่าวจริงประเทศไทย" เพื่อการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด, สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567, เว็บไซต์ http://damrongdhama.go.th หรือ สายด่วน กอ.รมน. โทร. 1374

Tag : สนามข่าว 7 สี