พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 01:35 น.

Views

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมบอนไซ และกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัด จัดงานลานนานาพฤกษาชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 ที่บริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ในอำเภอเมือง โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561

ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาชมความสวนงามของพันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงได้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้