นำทูต 25 ประเทศตามรอยศาสตร์พระราชา

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 01:35 น.

Views

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะทูตประจำประเทศไทยจาก 25 ประเทศ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ตามศาสตร์พระราชา ในโครงการ "แหล่งท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว" เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชา บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นให้ชาวต่างชาติเดินทางมาศึกษาโครงการต่างๆ ที่แสดงพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น