พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สพฉ.พบผู้ป่วยฉุกเฉินจากการตั้งครรภ์กว่า 8,000 คน

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 01:35 น.

Views

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. กล่าวว่า ระดับความเสี่ยงของแม่ขึ้นอยู่กับอายุและการดูแลร่างกาย ซึ่งตามปกติแม่ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นจะมีภาวะเสี่ยงต่อโรคฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแม่ที่ตั้งครรภ์และมีอายุมาก ยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ

จากสถิติตลอดทั้งปี 2560 พบว่า มีการนำส่งผู้ป่วยเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 50 ปี ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจากการตั้งครรภ์ การคลอด และนรีเวช จำนวน 8,410 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 จากผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด โดยพบผู้ป่วยฉุกเฉินมาก 5 อันดับแรกคือ จังหวัดนราธิวาส 478 คน, สงขลา, อุบลราชธานี, ขอนแก่น และปัตตานี

สำหรับอาการฉุกเฉินระหว่างการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่จะมีภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เช่น จากการตั้งครรภ์นอกมดลูก ภาวะตกเลือด และภาวะเลือดออกในช่องท้องจากการตั้งครรภ์นอกมดลูก ซึ่งอาจทำให้แม่เสียเลือดมาก จนเป็นอันตรายได้

ดังนั้น การปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวะตกเลือด จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ต้องรีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด