กระทรวงพลังงาน เผย สามารถตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ได้ถึงสิ้นปีนี้

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 01:35 น.

Views

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประเมินทิศทางราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก ว่ามีทิศทางปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจช่วยตรึงราคาก๊าซ LPG ขายปลีกขนาดถังละ 15 กิโลกรัม ไว้ที่ 363 บาท ไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยจะหารือเรื่องนี้อีกครั้งเร็วๆ นี้

ส่วนความคืบหน้าในการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ พีดีพี ฉบับใหม่ (Power Development Plan : PDP) เพื่อวางแผนการใช้พลังงานในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะวิเคราะห์การใช้พลังงานเป็นรายภูมิภาค

ล่าสุด ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 10 เวที โดยจะมีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนความมั่นคงด้านพลังงานต่อไป