ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุน จ.ระนอง

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 14:22 น.

Views

จังหวัดระนอง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองระนอง เกิดฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนในช่วงเช้า ทำให้น้ำท่วมผิวจราจรเพราะไหลระบายลงสู่คลองไม่ทัน โดยเฉพาะถนนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบางนอน และบางส่วนของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ แต่รถยังผ่านไปมาได้ นอกจากนี้ยังพบว่าในหลายชุมชนของเขตเทศบาลเมืองระนอง พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำ หรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ชาวบ้านใน 2 ชุมชน เริ่มเก็บสิ่งของไปไว้บนที่สูงแล้ว ขณะนี้มีบ้านเรือประชาชนหลายหลัง เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านแล้ว