สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 17.40 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2561

โอกาสนี้ เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลของบรรพชิตจีนและญวน แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพระมหามงคลบนธรรมาสน์ศิลา เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสนสงฆ์ พระสงฆ์สวดนวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง และพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทพดานพเคราะห์

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ณ ที่นั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปพระเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงศีล พระสงฆ์ 87 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง ทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่ผู้เป็นประสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระราชาคณะแล้ว ทรงยืนประเคนผ้าไตรแด่รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จนครบ 87 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2475 หลังจากพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแล้วได้ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการป่ารักน้ำ รวมถึงการส่งเสริมงานศิลปาชีพ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย และโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อให้ราษฎรในแต่ละพื้นที่ได้มีแหล่งอาหารที่ครบ 5 หมู่สำหรับบริโภคในครัวเรือน และเหลือจำหน่ายสร้างรายได้

เวลา 19.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฌีล การาชงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนางอีซาแบล การาชง ภริยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

เวลา 20.06 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายภควันต สิงห พิศโนอี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และนางรูปาพิศโนอี ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9