กิจกรรมรณรงค์ลดขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวเริ่มแล้ว จ.นครราชสีมา

วันที่ 13 ส.ค. 2561 เวลา 00:22 น.

Views

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เปิดกิจกรรมรณรงค์การลดขยะ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยให้นักท่องเที่ยวนำขยะมาแลกกับถุงผ้า เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และร่วมรณรงค์การลดขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน