พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มอบสัญชาติไทยเด็ก 304 คน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 13 ส.ค. 2561 เวลา 00:22 น.

Views

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  กรมการปกครอง มอบสัญชาติไทยให้กับเด็กไร้สัญชาติ  จำนวน  304  คน  ที่บริเวณหอประชุม ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน  และนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ โดยมีการมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเด็กไร้สัญชาติ ท่ามกลางความยินดีของกลุ่มญาติ