เขื่อนหลักยังพร่องน้ำออก จ.สกลนคร

วันที่ 13 ส.ค. 2561 เวลา 00:22 น.

Views

สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทางภาคอีสาน  ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ โดยเขื่อนหลักหลายแห่ง ยังคงต้องระบายน้ำที่มีปริมาณเกินกักเก็บ  ทั้งเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร หรือจะเป็นลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง
              
ยกเว้น แม่น้ำโขง ที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย มีระดับลดลงจากเมื่อวานเกือบ 20 เซนติเมตร และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง