มาอีกแล้ว ! ขยะปริศนาจำนวนมากบน “เกาะขามใหญ่”

วันที่ 13 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณอ่าวสับปะรด เกาะขามใหญ่ ตำบลท่าเทววงค์ อำเภอเกาะสีชัง หลังมีการร้องเรียนว่ามีผู้แอบนำขยะใส่ไปทิ้งจำนวนมาก โดยพบการเผาขยะเป็นบริเวณกว้าง และยังพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขยะจำพวกกระป๋องอาหาร ขวดแก้ว หลอดไฟ ขยะปนเปื้อนน้ำมัน ซึ่งมีบางส่วนยังไม่ถูกเผาได้พบเอกสารรายการสินค้าที่ระบุถึงชื่อเรือของบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำการขนถ่ายสินค้ากับเรือสินค้าต่างประเทศอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งตรวจสอบ เพื่อหาแหล่งที่มาต่อไป

ทางด้านนางวาสนา บุญรอด ประธานชุมชนบ้านเกาะขามใหญ่ หมู่ที่ 7 กล่าวว่า ขยะดังกล่าวไม่ใช่ขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยว และการกินใช้ของชาวบ้านที่อยู่อาศัยบนเกาะขามใหญ่ เพราะบนฉลากมีอักษรต่างประเทศอยู่ด้วย จึงเชื่อว่าขยะที่ถูกเผาเป็นขยะของเรือสินค้าต่างประเทศ ที่มีผู้ลักลอบขนถ่ายลงเรือเล็กเข้ามาในช่วงที่น้ำขึ้นเต็มที่ แล้วนำมาทิ้งไว้บริเวณนี้ แต่อาจจะมีเอกสารที่สามารถระบุถึงเรือสินค้าต่างประเทศได้ จึงกลับมาเผาเพื่อทำรายหลักฐาน ซึ่งเป็นการทำลายบรรยากาศของการท่องเที่ยว เพราะช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวได้ลดจำนวนน้อยลงด้วย

ขณะที่นายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กล่าวว่า ในการลัดลอบทิ้งขยะจากเรือสินค้าบนเกาะขามใหญ่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบเดือน หลังจากครั้งแรกมีผู้แจ้งว่าพบถุงดำใส่ขยะมากกว่า 100 ถุงมีฉลากสินค้าเป็นของต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา จึงส่งเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ไปตรวจสอบ โดยที่ผ่านมาชาวบ้าน และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้เฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะมาโดยตลอด ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว จึงได้ตั้งรางวัล 20,000 บาท สำหรับผู้แจ้งเบาะแสแหล่งที่มาของขยะปริศนาจำนวนมากดังกล่าว

นายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ยังกล่าว อาจจะต้องนำกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาตรา 17 มาบังคับใช้ ซึ่งจะมีโทษที่รุนแรงมากขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบอำนาจเป็นเจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการในภาพรวม ซึ่งทางเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ไม่สามารถรอได้ จึงต้องใช้รางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ส่งหลักฐานภาพถ่ายผู้กระทำความผิด เพื่อเป็นการประกาศให้รู้ว่าใครจะทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมายไม่ได้อีกต่อไป

Tag : ตั้งรางวัลนำจับคนทิ้งขยะเกาะขามใหญ่ จ.ชลบุรี