พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนเดินทางไปชมต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 13 ส.ค. 2561 เวลา 11:00 น.

Views

ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งท้ายวันหยุดในวันแม่แห่งชาติ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ต่างพากันมาชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับต้นสักขนาดใหญ่ มีอายุประมาณ 1,500 ปี ความยาวรอบต้น 1,007 เซนติเมตร หรือ 15 คนโอบ แม้ส่วนยอดถูกพายุพัดหัก ปัจจุบันยังยืนต้นอยู่ลำต้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม โดยได้รับการดูแลรักษาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรพร้อมรับสั่งให้บำรุงดูแลรักษาต้นสักใหญ่ ให้มีอายุยืนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้