พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ก.คลัง จ่อเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ อีกคนละ 100 บาท พร้อมจ่ายย้อนหลัง

วันที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 20:13 น.

Views

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเพิ่มวงเงินให้ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกคนละ 100 บาทต่อเดือน โดยจ่ายย้อนหลังให้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภายในเดือนนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาเห็นชอบ นำเงินจากกองทุนผู้สูงอายุไปเพิ่มเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกเดือนละ 100 บาท รวมเป็นเดือนละ 400 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกเดือนละ 50 บาท เป็นเดือนละ 250 บาททุกเดือน โดยจะจ่ายย้อนหลังให้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และต้องรอให้ธนาคารปรับปรุงระบบให้แล้วเสร็จก่อน เงินช่วยเหลือดังกล่าวจึงจะเข้าสู่ระบบที่สามารถเบิกจ่ายผ่านธนาคารได้ทันที

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเตรียมเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. ในการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ภายใต้พระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งแหล่งที่มาของรายได้กองทุนฯ มาจากการจัดเก็บภาษีจากสุราและยาสูบในอัตรา 2% แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี มาเป็นเงินบำรุง เพื่อสมทบเข้ากองทุนฯ และยังมีรายได้จากการสละสิทธิ์เบี้ยชราภาพของผู้สูงอายุด้วย โดยล่าสุดมีเงินไหลเข้ากองทุนฯ ในระดับที่กรมบัญชีกลาง สามารถนำเงินส่วนนี้ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการได้ต่อไป

Tag : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุ กระทรวงการคลัง