พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็กเปิดตัวสัตว์หายาก ลูกชะนีสีเงิน

วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 09:13 น.

Views

สวนสัตว์ในกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เปิดตัวลูกชะนีสีเงินอายุ 8 วัน เป็นครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชน ซึ่งนับเป็นลูกชะนีสีเงินตัวที่ 2 ที่เกิดภายใต้การดูแลของสวนสัตว์แห่งนี้ โดยในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสถานะเพศที่แน่ชัดและยังไม่มีการประกาศตั้งชื่อแต่อย่างใด โดยลูกชะนีสีเงินจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่จนมีอายุครบ 6 ปีก่อน จะแยกไปใช้ชีวิตกับคู่ครองต่อไป สำหรับชะนีสีเงิน ถือเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 4,000 ตัวในผืนป่า บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีลักษณะเด่นคือ มีใบหน้าขนาดเล็กและมีขนที่หนาแน่น รวมถึงจะมีคู่ครองเพียงตัวเดียวเท่านั้นตลอดชีวิต

Tag : รอบรั้วรอบโลก ชะนีสีเงิน ลูกชะนีสีเงิน สวนสัตว์ในกรุงปราก ชะนีสีเงินในกรุงปราก