พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เปิดสถิติ เด็กไทยติดสมาร์ตโฟน 10-15 ชั่วโมงต่อวัน

วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

เด็กไทยติดสมาร์ตโฟนกันงอมแงม เปิดสถิติออกมา วัยรุ่นใช้สมาร์ตโฟนตั้งแต่ตื่นถึงเข้านอน เฉลี่ย 10-15 ชั่วโมงต่อวัน

เวทีเสวนา พิทักษ์เด็ก พิทักษ์อนาคตของชาติ ด้วยสังคมก้มหน้าได้จริงหรือ จัดโดยมูลนิธิเด็ก เผยพัฒนาการเด็กอยู่ในภาวะวิกฤต ถึงเวลาต้องปฏิรูปการศึกษา และการเลี้ยงดู เพราะเด็กและเยาวชน 13 ล้านคน ก้าวเข้าสู่สังคมก้มหน้านำไปสู่ปัญหาในครอบครัว 

จากสถิติประชากรอายุ 6 ขวบ ขึ้นไป เริ่มเรียนรู้และใช้สมาร์ตโฟนกันแล้ว และพบว่าในกลุ่มอายุ 6 ขวบ - 14 ปี ใช้ 60 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่ใช้มากที่สุดเป็นวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ใช้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และในกลุ่ม 25-34 ปี วัยที่เป็นพ่อและแม่ใช้ 60 เปอร์เซ็นต์

ขณะเดียวกัน มีผลการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าวัยรุ่นใช้สมาร์ตโฟนตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงเข้านอน เฉลี่ยแล้ววันละ 10-15 ชั่วโมง และยังมีปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์ เล่นวันละ 3 ชั่วโมง ระยะหลังนี้จึงพบวัยรุ่นเครียด อารมณ์แปรปรวน ซึมซับความรุนแรง ชอบเอาชนะ และก้าวร้าว

ด้าน แพทย์หญิงเบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ชี้ทางแก้ ครอบครัวต้องให้ความรัก ความอบอุ่น และตามใจอย่างมีเหตุผล สร้างระเบียบวินัยให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเอง

Tag : สถิติวัยรุ่นใช้สมาร์ตโฟน วัยรุ่นใช้สมาร์ตโฟน สมาร์ตโฟน