พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร หวังแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำแล้งซ้ำซากอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร หวังแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำแล้งซ้ำซากอย่างยั่งยืน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 สค 61 เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร หวังแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำแล้งซ้ำซากอย่างยั่งยืน อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ พล อ ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน