คุณลุงอดีตพนักงาน กฟผ. คิดค้นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าแรงสูงประหยัดพลังงานที่ถูกคิดค้นโดย คุณลุงชื่น ขวัญเมฆ วัย 75 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า โดยไม่ใช้น้ำมัน  ก๊าซ หรือถ่านหินให้เกิดเป็นมลภาวะ ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์

ลุงชื่น เล่าว่า หลังเกษียณอายุราชการพนักงานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ได้ทดลองคิดค้นมานานกว่า 12 ปี ในการประดิษฐ์เครื่องจักรไฟฟ้าแรงสูง กระทั่งประสบผลสำเร็จจากการนำระบบเฟืองมาประยุกต์ให้เกิดการขับเคลื่อน โดยไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ก่อให้เกิดความร้อนกับมอเตอร์ ทำให้จ่ายกระแสไฟได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่กำลังไฟไม่ตก

ปัจจุบัน เครื่องจักรตัวนี้ ได้นำไปติดตั้งบนรถตู้ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งนวัตกรรมตัวนี้ ผ่านการจดทะเบียนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 หากมีผู้นำไปพัฒนาต่อยอด เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้เลย และเมื่อต้นทุนการผลิตลดลง ก็จะทำให้ผู้บริโภคจ่ายค่าไฟในราคาถูกด้วย

Tag : เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า