พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผลกระทบ BEBINCA ฝนตกน้ำสูงขึ้นหลายพื้นที่

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

โดยที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่มีฝนตกหนักมาก โดยในช่วงเช้าวันนี้ มีเมฆปกคลุมและยังคงมีฝนตกเป็น ช่วงๆ ผู้ปกครองต้องรีบส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน ก่อนที่ฝนจะตก โดยฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี  บริเวณหน้าวัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมืองปราจีนบุรี มีปริมาณสูงขึ้น ขณะนี้ระดับต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1 เมตร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีน-บุรี แจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูล ข่าวสารอย่างใกล้ชิด และให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม  เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ในการเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

ส่วนที่จังหวัดตราด นายอำเภอบ่อไร่ ร่วมกับทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 นำเครื่องจักรเข้าขุดลอกคลอง บริเวณสะพานคลองยอ เพื่อขยายพื้นที่การระบายน้ำ ขณะที่ชาวบ้านในเขตเทศบาลบ่อพลอย ที่ได้เข้าทำความสะอาดบ้าน ยังไม่นำทรัพย์สินลงจากที่สูง เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมซ้ำอีก รวมทั้งที่ประตูน้ำ หน้าวัดบ่อไร่ และบ้านหนองมาตร ตำบลช้างทูน เจ้าหน้าที่ อบต.เข้าเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้น

ส่วนสถานการณ์หมอกควันไฟป่า จากประเทศอินโดนีเซีย ที่พัดเข้าปกคลุมจังหวัดสงขลา เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ เต็มไปด้วยหมอกควัน ตั้งแต่ช่วงเช้าในย่านเศรษฐกิจตัวเมืองหาดใหญ่ มีหมอกควันปกคลุม ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เริ่มมีอาการระคายเคืองตา และหายใจไม่สะดวก

ส่วนที่จังหวัดสตูล ยังมีหมอกควันปกคลุมไปทั่ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตรียมผ้าสำหรับปิดจมูก ป้องกันควันพิษ แจกจ่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะต่างๆ ที่จะมีลมพัดหมอกควันเข้ามา สำหรับค่าเฉลี่ยดัชนี คุณภาพอากาศของจังหวัดสตูล อยู่ในระดับปานกลาง เจ้าหน้าที่ต้องมีการเฝ้าระวัง