ไทยหวังให้ CLMVT ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เป็นประธานเปิดงาน CLMVT  Forum  2018 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand) ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และ ไทย ที่มุ่งสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เติบโตต่อเนื่องและแข่งขันได้ ท่ามกลางความท้าทาย และบริบทเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่ ที่ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยยกระดับด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และสื่อมวลชน ในกลุ่มประเทศดังกล่าว  

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การทะยานสู่อนาคตของภูมิภาค CLMVT ด้วยเทคโนโลยี ว่า CLMVT Forum เป็นเวทีในการหารือทิศทางอนาคตร่วมกัน และ ส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อภายในกลุ่ม CLMVT พร้อมขอทุกภาคส่วนเร่งปลดล็อกปัญหาและอุปสรรคในการร่วมมือ เพื่อให้การขับเคลื่อนของภูมิภาคนี้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ให้เกิดช่องว่างในการพัฒนา ทำให้การเจริญเติบโตไปพร้อมกันโดยเฉพาะการมองอนาคต  20 ปีข้างหน้า เพื่อให้คนที่ยังไม่สามารถเข้าถึง ให้ได้มีโอกาสร่วมพัฒนาไปพร้อมกัน