สธ. เตือน อย่ากินเนื้อสัตว์ตายผิดปกติ เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 17:02 น.

Views

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ความเสี่ยงจากการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการถูกกัด ข่วนจากสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว การสัมผัสกับสารคัดหลั่งของสัตว์ ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เช่น น้ำลายผ่านการเลีย จากเลือด ที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เป็นต้น ล่าสุดปีนี้ มียอดผู้เสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 15 ราย

ส่วนกรณีข่าวประชาชน ชำแหละกระบือที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า มาประกอบอาหาร และรับประทานนั้น กรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่า ประชาชนที่ชำแหละเนื้อสัตว์ มีความเสี่ยงสูง ที่จะสัมผัสกับเชื้อพิษสุนัขบ้า ผ่านสารคัดหลั่ง ทั้งเลือด และน้ำลายของสัตว์ ส่วนกลุ่มเสี่ยงรองลงมา คือ ผู้ที่ปรุงประกอบอาหาร หรือสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบ ผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์แบบดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ รวมถึงผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ต้องเฝ้าระวัง

ทั้งนี้การรับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายจากโรคต่างๆ ไม่ใช่เพียงโรคพิษสุนัขบ้า สามารถก่อให้เกิดโรคในคนได้ อาทิ โรคแอนแทรกซ์ , โรคบรูเซลโลสิส , โรคไข้หูดับ เป็นต้น จึงขอให้ประชาชนอย่านำสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยตายผิดปกติมาชำแหละ ปรุงเป็นอาหารรับประทาน โดยเฉพาะการปรุงอาหารแบบดิบ หรือสุกๆดิบๆ และไม่ขายหรือนำไปให้สัตว์อื่นกินเด็ดขาด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัส สัตว์ตายโดยไม่สวมเครื่องป้องกันวิธีป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ที่ตายจากการติดเชื้อ

อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะ วิธีป้องกันโรคติดต่อ จากสัตว์ที่ตาย จากการติดเชื้อ

1.หากพบสัตว์ตาย หรือป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อตรวจวินิจฉัย และกำจัดอย่างถูกต้อง

2.หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือชำแหละซากสัตว์ ที่สงสัยว่าเป็นโรค หากจำเป็นต้องสัมผัส ให้สวมถุงมือยาง และหน้ากากอนามัยทุกครั้ง     
            
3.หลีกเลี่ยงนำสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่สงสัยว่าป่วยตายมากิน แจกจ่าย ขาย หรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน           
      
4. หลีกเลี่ยงการซื้อ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Tag : โรคพิษสุนัขบ้า อาหารเสี่ยงโรค