พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : วิทย์สร้างคน สู่เยาวชนระดับภูมิภาค

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : วิทย์สร้างคน สู่เยาวชนระดับภูมิภาค

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : ดร.อุทุมพร โดมทอง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 สค 61 วิทย์สร้างคน สู่เยาวชนระดับภูมิภาค ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ ดร อุทุมพร โดมทอง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รมว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ ดร เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น