พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : นำเข้าแรงงานเมียนมา กลุ่มประมง

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ประเทศไทย มีความต้องการแรงงานประมงทะเล มากถึง 100,000 คน แต่ปัจจุบันมีแรงงานเพียง 60,000 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานที่ใบอนุญาตทำงานกำลังจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 11,000 คน ทำให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

กระทรวงแรงงาน เร่งหาแนวทางนำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย โดยแนวทางแรก ให้แรงงานประมง ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้จะหมดอายุ มารายงานตัวเพื่อต่ออายุงาน โดยขยายเวลาออกไป 2 ปี และแนวทางที่ 2 คือ การเจรจาร่วมกับกระทรวงแรงงานของประเทศเมียนมา เพื่อนำเข้าแรงงานเพื่อนบ้านตามระบบ MOU (Memorandum of Understanding - บันทึกความเข้าใจ) จำนวน 42,000 คน โดยกำหนดเงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 - 12,000 บาท นายจ้างต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารและมีสวัสดิการด้านสุขภาพ

ผลการประชุม รัฐบาลประเทศเมียนมา พอใจกับข้อกำหนดที่ไทยเสนอ พร้อมสนับสนุนส่งแรงงานเมียนมา ให้กับกิจการประมงไทย ด้วยระบบ MOU

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมา ย้ำเรื่องนายหน้าเถื่อน และการทำวีซ่าปลอม ซึ่งพบมากตามแนวชายแดน และขณะนี้ทางการเมียนมา เร่งตรวจจับดำเนินคดี จึงขอให้รัฐบาลไทย เข้มงวดตรวจจับเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นธรรมทั้งต่อนายจ้างและตัวแรงงาน

Tag : เกาะติดข่าวดัง