สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องต่อต้านการจำกัดเสรีภาพ

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษาฉบับแก้ไข ที่มีสาระสำคัญ 3 ข้อ ห้ามการรวมกลุ่มมั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรม 

ห้ามแสดงพฤติกรรมชู้สาวอันไม่เหมาะสม เดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเท่านั้น และ กำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจาร  และห้ามออกจากที่พักเพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเดิมห้ามไว้เฉพาะเวลากลางคืน

สหภาพฯ เห็นว่า กฎกระทรวงที่ออกมา จะกระทบการใช้ชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งมีเนื้อความความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออก หลังจากนี้ยังไม่ระงับกฎหมายฉบับนี้ ก็จะรวมกลุ่มมาเรียกร้องอีก

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียน ได้ชี้แจงและยืนยันว่ากฎกระทรวงฉบับนี้ ไม่ได้ขัดขวางการแสดงออกทางความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และจะนำข้อเรียกร้องกลับไปพิจารณา

Tag : สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำกัดเสรีภาพ