พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : กระโดดร่มจากเครื่องบิน

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ จะต้องทำการกระโดดร่มออกจากเครื่องบินทั้งหมด 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจะทำการกระโดดออกจากประตูข้างของเครื่องบิน จากนั้นเที่ยวที่ 2 ถึง 5 จะต้องกระโดดออกจากเลมท้ายเครื่อง ซึ่งในหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่ 312 มีนักเรียนทหารร่มหญิงเข้าฝึกศึกษาด้วย 2 นาย

ซึ่งหลักสูตรส่งทางอากาศของกองทัพบก เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้จำกัดเพศของผู้ที่เข้ารับการฝึกศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับนายทหารหญิงในกองทัพอีกด้วย

ในส่วนของเพื่อร่วมรุ่น ก็นำนักเรียนทหารร่มหญิงเป็นตัวอย่าง เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการฝึกศึกษาอีกด้วย

แต่ยังมีอีก 1 การฝึกที่นักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศจะต้องทำการฝึก คือการกระโดดร่มพร้อมเครื่องสนาม และเข้าตีต่อที่หมาย ซึ่งรอนักเรียนอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย

Tag : เกาะติดข่าวดัง